• 1572-1

  • 1572-2

1572 – Hammare och hytta

1572
Exakt när verksamheten i Finspång påbörjades vet ingen, men 1572 omtalas en stångjärnshammare som dunkar vid Finspångsån. Man har också funnit en bokförd produktion på 44 skeppund stångjärn av hammarsmederna Per och Markus.