• 1916-1

  • 1916-2

1916 – Asea

1916
Asea förvärvar aktiemajoriteten i STAL genom att köpa 20 procent av aktierna från Nobel-koncernen. Bröderna Ljungström träder åt sidan men fortsätter att arbeta med sina uppfinningar och återkommer längre fram till STAL. Uppfinnaren Oscar Wiberg på STAL får Ingenjörsvetenskapsakademins guldmedalj för sina turbinuppfinningar.