• 1948-1

  • 1948-2

1948 – Skuten

1948
En av de första jetmotorerna för flygplan byggs och presenteras i Finspång. Motorn, som man döpt till "Skuten", överträffas efter två års intensivt utvecklingsarbete av den större och effektivare "Dovern". Staten backar dock slutligen ur affären eftersom billigare motorer kan produceras i England.