• 1959-1

  • 1959-2

1959 – Gasturbinen

1959
Jetmotorn från flygäventyret utvecklades till stationära gasturbiner och ett världsrekord slogs 1959 när värld¬ens största gasturbin GT120 stod färdig. Effekten var svindlande 40MW och en ny landvinning för STAL. Detta var också året då STAL gick samman med AB de Lavals Ångturbin i Nacka.